PRIMêRE SKOOL NIKO BRUMMER

               BEAUFORT-WES

VISIE

Die visie van die Primêre Skool Niko Brummer is om voortreflike, kwaliteit-onderwys met ‘n sterk waardegedrewe karakter te  verskaf. Om vir elke  leerder  die  maksimum geleenthede te skep met die leiding, bydrae en ondersteuning van ons hele skoolgemeenskap en die leerders so tot hulle volle  potensiaal te laat ontwikkel. 

MISSIE / DOELSTELLINGS

Dit is Primêre Skool Niko Brummer se doel/missie:

Translate to English»