SkoolwapenSkoolreëls (Verkort)

  1.         HARE        :        Seuns
    1. Wanneer die bolyf en kop regop gehou word, mag die laagste punt van  die hare nie aan die kraag raak nie.

☞  1.2          Van die nek af boontoe moet die hare geleidelik dikker word.  Die hare mag nie in enige      nuwe modegierstyle gesny wees nie.  Die mat van die hare moet dus die natuurlike kurwe van die kop volg.

1.3       As die hare aan die kant van die kop reguit gehou word, mag dit nie aan die ore raak nie.

1.4       Voor die ore mag die hare nie laer as die middel van die oor nie.

1.5       Indien die kuif vorentoe gekam word, mag dit nie laer as die wenkbroue strek nie.

☞ 1.6        Geen verkleuring van die hare of haarmiddels soos jel of mousse word                                            toegelaat nie.

                 1.7        Geen invlegsels, vals hare of “dread locks” word toegelaat nie.              

  1.        Die algemene indruk moet netjies wees.  Geen vreemde style word toegelaat nie.

2.         HARE :           Dogters

2.1       Hare moet altyd netjies en skoon wees.

  ☞  2.2         Geen verkleuring van die hare of haarmiddels soos jel of mousse word       toegelaat nie.

 2.3        Netjies vasgemaakte invlegsels wat by die normale hare inpas, en van dieselfde kleur, is toelaatbaar.  GEEN uitspattige of abnormale invlegsels.

2.4       Sodra die hare agter aan die onderpunt van die kraag raak, moet dit vasgemaak word.

2.5       As die kuif vorentoe gekam word, mag dit nie aan die wenkbroue raak nie.

2.6       Hare mag nie agter kort teen die kopvel afgeskeer word nie.

☞    2.7      Hare mag nie in die sogenaamde “mushroom”-styl gesny word nie.

2.8    Kort hare wat met ‘n middelpaadjie gedra word, moet met haarknippies weg uit die gesig vasgesteek word.                                               

2.9     In die geval van lang hare, mag los slierte nie voor die ore gedra word nie.

2.10     Indien hare in “bob” styl gedra word is ‘n wit of blou “alice band” ‘n vereiste.

            (Indien daar ‘n mediese probleem is, kom spreek die hoof.)

  1.          ALGEMEEN

3.1       Skool tasse

☞ 3.1.1  ‘n Stewige tas met stywe afskortings om die boeke te beskerm.  

    Die tas moet ‘n  handvatsel    hê.   OF     

3.1.2    Skooltas, met wapen op, by die skool beskikbaar. OF

3.1.3    Cadii-tas met wieletjies wat by skool bestel kan word. Ander tasse met rubber wieletjies mag ook gebruik word as dit nie raas of ons gange beskadig nie. Die kleur moet egter aanpas by die skool se kleure.

3.2       Afwesigheid

3.2.1    Wanneer ‘n leerder afwesig was, moet hy/sy op die eerste dag van skoolbesoek daarna, ‘n brief van sy/haar ouers by die klasonderwyser/es inhandig.  Geen leerder sal sonder ‘n brief in die klas toegelaat word nie.  Hierdie stap word genoodsaak aangesien sommige leerders sonder hul ouers se toestemming uit die skool bly.  (U moet dus  vooraf reël of ‘n brief of doktersertifikaat saam met u kind stuur.)

3.2.2    Spesiale verlof vir afwesigheid gedurende die skooldag sal alleen vir dringende sake toegestaan word.  Afsprake by dokters, ens. moet sover moontlik na skool gemaak word.  ‘n Leerder sal alleenlik uit die klasse verskoon word nadat die ouer ‘n versoek tot die skoolhoof gerig het dat die leerder om een of ander rede die skool moet verlaat. 

3.3       Oorringe

3.3.1    Slegs dogters mag “studs” of egalige ringetjies aan hul ore dra.  “Studs” mag nie groter as 3 mm in deursnee wees nie – slegs silwer of goud.  Een per oorbel.  Geen seun mag met ‘n oorversiering die skool bywoon nie.

3.3.2    Geen ringe word op ander dele van die liggaam toegelaat nie, bv. tong, lip, oogbanke, naeltjie en tone.

3.4       Naels

3.4.1    As leerder met handpalms na bo staan, mag naels nie wys nie.

3.4.2    Naels moet skoon wees.

3.4.3    Naels mag nie gekleur word nie (ook nie toonnaels nie).

3.5       Skoolgronde en gange

3.5.1    Geen leerder word toegelaat om sy fiets op die skoolgronde te ry nie.

3.5.2    Alle leerders moet voor en na skool buite die hekke afgelaai en opgelaai word.

3.5.3    Die hoofhek voor die skool word slegs vir motorvervoer gebruik.

3.5.4    Geen leerder word soggens, gedurende pouses of na skool in die gange of klaskamers toegelaat nie.  (Slegs toelaatbaar vir diegene wat klasse moet skoonmaak). Prefekte aan diens word in gange toegelaat.

3.5.5    Indien dit reën, word leerders wel in gange toegelaat. Geen spelery word toegelaat in gange nie.

3.5.6    Fietse: Fietse word in fietshok toegesluit vir veilige bewaring.  Fietse word op skoolgronde gestoot tot by die hek naaste aan rugbyveld. Fietse mag nie op sypaadjie aangrensend tot skoolgronde gery word nie.

3.5.7    Leerders word op en afgelaai aan die skool se kant van Voortrekkerstraat of in Hattinghstraat.

3.6       Gedrag

3.6.1    Dit word van ‘n leerder van Niko Brummer verwag om te alle tye vriendelik en netjies te wees. Wees altyd trots op jou skoolklere en sorg dat jou hemp altyd ingesteek is by jou romp of broek.

3.6.2   ‘n Leerder staan op, en groet vriendelik, wanneer ‘n onderwyser, ouer of     besoeker by hom/haar verbystap op die speelterrein.  Dieselfde geld tydens  sportbyeenkomste, ensovoorts.

3.6.3    Respek moet te alle tye aan onderwysers en ander volwassenes betoon word.         

3.6.4   Elke leerder is geregtig daarop om onderrig in ‘n stil en leersame omgewing te kry.  

Ontstigtelike gedrag sal nie toegelaat word nie.

3.6.5    Optrede wat enige fisiese, psigiese of emosionele skade aan ‘n ander leerder tot gevolg het, sal in ‘n ernstige lig beskou word.                          

3.6.6    Indien die gedragskode oorskrei word volg detensie, uitsetting en skorsing. 

3.7       Selfone:

3.7.1    Geen selfone word skool toe gebring nie, behalwe as dit nodig is vir sportuitstappies.

3.7.2    Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir selfone wat gedurende uitstappies wegraak nie.

3.7.3    Selfone moet in die oggend voor skool ingehandig word by sekretaresse indien dit wel skool toe gebring word.  

3.7.4    Indien ‘n selfoon gedurende klastye lui, sal punte volgens die strafkode afgetrek word en sal die selfoon afgeneem word.

3.8       Sigarette / Dwelms / Alkohol / Pornografie

3.8.1    ‘n Leerder wat in besit betrap word of enige van die bogenoemde versprei, kan uitsetting / skorsing in die gesig staar.

3.9       Skerp voorwerpe       

3.9.1    Geen skerp voorwerpe, behalwe skêre, word toegelaat nie.  Skêre moet verkieslik ronde punte hê.

3.10     Persoonlike items

Alle persoonlike items van leerders moet duidelik gemerk wees.  Die skool aanvaar geen verantwoordelikheid vir sodanige items nie.

3.11     Handboeke

Leerders sal verantwoordelik gehou word vir handboeke wat verwaarloos of verloor word. Die leerkrag in beheer van die boekebestellings sal uitvind wat ‘n nuwe boek kos en dié bedrag sal deur die leerder by die sekretaresse inbetaal word. Daarna sal die boek bestel word. Ouers kan ook self die boek op Takelot of by Boeke 24/7 bestel. Tel. 021 981 1270.

Minder ernstige oortredings sal in die klas deur die klasonderwyser hanteer word (oortredingsregister) terwyl ernstige oortredings deur die skoolhoof en/of die beheerliggaam hanteer sal word.

Translate to English»